Back to Top

بازار روز

صبح سه شنبه زمان خوبی برای بازدید از بدروم ترکیه می باشد و بازار هفتگی در جریان است و مردم برای خرید به سوی این بازار می شتابند شما با تورهای ترکیه حتما از آنجا دیدن فرمایید.

بازار روز

ادامه مطلب...