یکی از ترامواهای استانبول، زیتین برنو(منطقه اتصال مترو به فرودگاه) را به کاباتاش(محل اتصال سیستم زیرزمینی به تکسیم) متصل می نماید واین خط حدود 14 کیلومتر بوده ودارای 24 ایستگاه می باشد.

البته مسافت بین ایستگاه اول تا آخر آن، حدود٤٢ دقیقه زمان می‌برد و روزانه ظرفیت انتقال مسافر در استانبول، 155000 نفرمیباشد.

تراموا های استانبول

 

 

در این خط ،ایستگاه و خدمات توریستی متفاوتی مثل قایق و منطقه سلطان احمد نیز قرار گرفته اند.گرچه شما می توانید از ژتون یا بلیط هوشمند در تراموا و مترو استفاده نمایید، ولی باید در هر بار تغییر خط، یک ژتون پرداخت کنید.


در سال 1992 ،اولین خط تراموا بین سیرکسی و تاپکاپی ایجاد گردید.بعدها، این خط توسعه یافت و از تاپکاپی به زیتین برنو متصل گردید و همچنین از طرف دیگر، خطی از سیرکسی به کاباتاش را توسعه دادند.

تراموا های استانبول


در استانبول ایستگاه های تراموا شامل موارد زیرهستند: زیتون برنو، میتات پاشا، سیت نظارم، مرکز افندی، سویل بگ، آکشم ستین،تاپ کاپی، چاپا، فندینک زاده، هاسکی،گولانه، سلطان احمد، سیرکسی، امینونو، کاراکوی، توفانه، فندیکی، یوسف پاشا، اسکارای، لاله ای، بیازیت، چمبرلیتاس و کابتاش.
یک سیستم زیرزمین دیگر نیز بین تکسیم و کاباتاش قرار دارد که این خط تراموا را به ممتروی تکسیم متصل می کند. تراموا، همین طور به خط مترو پایینی و ایستگاه آکسارای نیز متصل است. البته، ایستگاه مترو و تراموا، فاصله بسیاری کمی با هم دارند.