نزدیک موزه موزائیک و پشت مسجد آبی بازار آراستا استانبول قرار گرفته است.بازار آراستا استانبول از جمله بازارهای خوب استانبول محسوب می گردد و در بخش قدیمی شهر زیبای استانبول قرار دارد.

بازار آراستا استانبول

 

این بازار یکی از مراکز خرید استانبول است که در خود ترکیه به نام " سیپاهی کارسیسی"  معروف است.

بازار آراستا استانبول

بازار آراستا استانبول در قرن هفدهم میلادی و در دوره حکومت عثمانی ساخته شده و از ابتدا برای نگهداری و مراقبت از اسب بود. البته بازار آراستا استانبول مرکز خریدی ارزان در ترکیه می باشد و دراین بازار قدیمی صنایع دستی مختلفی دارند.

بازار آراستا استانبول

دربازار آراستا استانبول تقریبا چهل باب مغازه در مجاور خیابان وجود دارد.همچنین در این محل دست فروشان نیز وجود دارد و صنایع سنتی و دستی را برای مسافران تور استانبول  ارائه میکنند.

بازار آراستا استانبول

البته اگر بازار بزرگ نبود، شاید این بازار اسم و رسم بیشتری داشت، و بیشتر به چشم می آمد ،ولی فقط یک بازار سنتی معمولیِ است.