در سال 2003 ،پارک مینیاتورک استانبول به عنوان بزرگترین پارک مینیاتوری دنیا احداث شد.

این پارکبا مساحت 60 هزار متر مربع شامل 15 هزار متر مربع فضای ماکت، 40 هزار متر مربع فضای سبز و آزاد و همچنین 3 هزار و 500 متر مربع فضای سرپوشیده و نیز 2 هزار متر مربع استخر و راه آبی میباشد.

پارک مینیا تورک

 

همچنین پارک مینیا تورک با گنجایش 500 اتومبیل پارکینگ در سال 2003 به عنوان بزرگترین پارک مینیاتوری دنیا  نام گرفت.

پروژه  این پارک با برنامه ریزی  دقیق و دقت و ظرافتی خاصی در مدت زمان ۲۲ ماه تکمیل گردید.

البته پارک مینیاتوری ترکیه (مینیاتورک) در دنیا از نظر مساحت موجود برای ماکت و مدت زمان اجرا و پایان پروژه دارای رتبه تخست  است و در حقیقت یک شهر مینیاتوری  به شمار میرود.

پارک مینیا تورک

ابتدای احداث این پارک 105 اثر تاریخی شامل ۴۵ اثر تاریخی استانبول، ۴۵ اثر تاریخی آناتولی و ۱۵ اثر تاریخی، که امروزه خارج از مرزهای ترکیه قرار دارند و در زمان امپراتوری بزرگ عثمانیها جزء قلمرو انها به حساب میرفت در معرض دید علاقمندان قراردادند.