ساحل پاتارا

ساحل پاتارا یکی از طولانی ترین سواحل شنی مدیترانه می باشد که هیچ ساختمانی به جز یک کافی شاپ در امتداد آن دیده نمی شود. یک گونه در حال انقراض لاک پشت سرگنده در این منطقه تولیدمثل می کند.

دهکده مجاور پاتارا محل تولد سنت نیکولاس، اسقف بیزانسی قرن چهاردهم است که بعدها به افسانه بابانوئل تبدیل شده است.  این ساحل یکی از جاذبه دیدنی در ترکیه بحساب می آید و مورد توجه تورهای ترکیه می باشد