موزه هنرهای زیبا استانبول یکی از موزه های این شهر و یکی از اماکن دیدنی ترکیه و استانبول است که از جالب ترین موزه های هنرهای زیبا در دنیا نیز محسوب می شود. شهر استانبول را می توان پایتخت فرهنگی ترکیه دانست و در واقع این شهر حرفهای زیادی از تمدن و تاریخ و فرهنگ ترکیه دارد و آثار تاریخی زیادی در موزه های این شهر از سالهای متمادی به یادگار مانده است.

 موزه هنرهای زیبا استانبول موزه هنرهای زیبا استانبول

موزه هنرهای زیبا از جالب ترین موزه های شهر استانبول و یکی از جاذبه های ترکیه بمحسوب می شود که در منطقه بشیکتاش واقع شده و در آن نقاشیها و خطاطیهای متعلق به قرن نوزدهم تا قرن حاضر دیده می شود و در معرض دید همگان قرار می گیرد.

موزه هنرهای زیبا استانبول

بازدید از این موزه همه روزه به جز روزهای دوشنبه و پنج شنبه است.