یکی از اماکن دیدنی وجذاب ترکیه و کوشی آداسی،غار کاراجا در کوش آداسی میباشد.غار کاراجا یک غار غیر فعال است و به همین  دلیل رودخانه ای در آن موجود نیست.

غار کاراجا کوش آداسی

 

به دلیل اینکه اب در این غار جریان ندارد، قطرات آبی که از شکافهای سقف می چکد ، باعث بوجود آمدن انواع سنگ قطره ها میگردد. در داخل غار نیز استخرهای تراوتن و چند حوضچه کوچک هست که زیبایی منحصربه فردی دارد.

غار کاراجا کوش آداسی

اگر به دیدن این غار بروید خواهید دید که هرچه بیشتر به داخل رفته رطوبت هوای داخل غاربیشتر میشود.

البته در داخل غار هوای بخصوصی وجود ندارد. این غار از بهترین جاذبه های ترکیه و دیدنیهای کوش آداسی ترکیه است.