آکوالند یکی از زیباترین مراکز آبی تفریحی ترکیه بوده و در منطقه ساحلی کنیاآلتی قراردارد. این پارک آبی در سال 1996 افتتاح شد.

  این مجموعه با دارا بودن سرسره های مختلف و بازیهای آبی متفاوت روز خوبی را برای شما وخانوادتان ایجادخواهدکرد.

 پارک آبی آکوالند آنتالیا

 

در عصرها برنامه شاد و زنده ای شامل موزیک و مسابقه های جالب در آکوالندبرگذارمیشود و شما هم میتوانید یکی از شرکت کنندگان این برنامه های مفرح باشید .
همچنین در صورت تمایل میتوانیدشاهد  برنامه نمایش دلفینها در محوطه ای جدادر ساعاتی خاص باشید .

 پارک آبی آکوالند آنتالیا

ساعات کاری پارک هر روز از 10:30-17:30  است

شماره تلفن Aqualand: 0090 (0) 242 238 38 36