بارها به استانبول سفر کرده اید یکبار هم اگر شده به منطقه ای خوش آب و هوا به نام منطقه پولونزکوی بروید.این منطقه یکی از خوش آب و هواترین مناطقی است که در استانبول می توان پیدا کنید و از آن در تمام فصول لذت ببرید.

منطقه پولونزکوی استانبول

توصیف این منطقه بیشتر با عکس ها و تجربه حضوری امکان پذیر است َزیرا که نمی توان در خلال کلمات از آب و هوای این منطقه، لطافت چمن ها و.. به شما حس زیبای منطقه پولونزکوی را القا نمود اما همینقدر که بتوانیم برایتان از این مکان میگوییم.

منطقه پولونزکوی استانبول

یکی از دلایل شباهت این منطقه با شمال ایران این است که منطقه پولونزکوی در منطقه آسیایی ترکیه قرار گرفته و فاصله چندانی با ایران ما ندارد ولی منطقه پولونزکوی استانبول در فاصله بیست و پنج km استانبول قرار گرفته است  که می توان در کمتر از سی دقیقه از استانبول به این محل امد و روز خوبی را در آن جا در زیر سایه درختان و حتی در کنار آفتاب دل انگیز سپری نمود.

منطقه پولونزکوی استانبول

 پولونزکوی استانبول در واقع اولین بار در قرن نوزده و بوسیله مهاجران لهستانی کشف شدومردم شهر استانبول معمولاً برای قدم زدن و سوارکاری خوردن غذاهای سنتی لهستانی به این منطقه می روند.