استانبول در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار گرفته است بطوریکه تنگهٔ بسفر دو قارهٔ آسیا و اروپا را جدا می‌نماید و ه این دلیل بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج د شهر استانبول قرار گرفته است.

استانبول و موقعیت جغرافیایی

 

استانبول بزرگ نامی است که به استان استانبول میدهند .این شهربا مساحتی در حدود 5712 کیلومتر مربع دارای 32 منطقه بوده که 27 منطقه از این مناطق در محدوده شهری قرار گرفته اند.

شهر استانبول در ترکیه از نظر مسافت فاصله زیادی با ایران نداشته است وبه این دلیل ایرانیان زیادی دلشان می خواهد از مهمترین شهر همسایه غربی دیدن نمایند.

استانبول و موقعیت جغرافیایی

طبق گزارشهی بدست آمده، استانبول ترکیه تنها شهری در جهان است که در دو قاره یعنی آسیا و اروپا قراردارد و شاهرگ حیاتی ترکیه به شمار میرود.

شهراستانبول به دو بخش آسیایی و اروپایی تقسیم میگردد.

البته بخش آسیایی مملو از معماری های آسیایی و بخش اروپایی آن بسیار دیدنی و زیبا میباشد.