ترکیه طی سالهای اخیر به یکی از کشورهای توریست پذیر تبدیل شده است که سالانه از نقاط مختلف دنیا و به خصوص از کشور ما افراد بسیاری برای گذران تعطیلات به آنجا سفر میکنند.

فصلهای مناسب سفر به ترکیه

کشور ترکیه سالانه نزدیک 23 میلیون توریست جذب می کند که حدود 4 درصد انهارا ایرانی ها تشکیل میدهندواین یعنی سالی حدود یک میلیون ایرانی به ترکیه می رودن و این کشور در زمینه جذب توریست بسیار موفق عمل کرده است.

البته شهرهای ساحلی ترکیه که بیشتر آنها برای جذب توریست دارای تفریحات پیشرفته ی ساحلی می باشن،د فصل شلوغی آنهاتابستان و بهار است و تقریبا در زمستان به حالت تعطیل هستند.از جمله این شهرهای ساحلی آنتالیا , آلانیامیباشند که بهار و تابستان اوج شلوغی و مسافرت به این شهرها خواهد بود.

فصلهای مناسب سفر به ترکیه

از طرفی شهرهای اداری و اقتصادی مانند استانبول و آنکارا، که تقریبا همیشه شلوغ هستند و هرچند سفر مسافران ایرانی به این شهرها هم در زمستان کم می شود ولی بیشتر کسانی که کار اقتصادی دارند در زمستان به این شهرها مسافرت میکنند.