سرود ملی ترکیه در تاریخیا همان مارش استقلال، در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۲۱ یعنی دو سال قبل از استقرار جمهوری ترکیه  که مصادف با 20 اسفند 1300بود،به عنوان سرود رسمی جمهوری ترکیه رسماً تصویب گردید و مارش استقلال،سرود رسمی جمهوری ترکیه و نیز جمهوری ترک قبرس شمالی نیز میباشد.

سیاست ترکیه

البته هدف اصلی از انتخاب آن داشتن یک سرود و موزیک تهییج کننده برای مبارزان بود.

برای انتخاب شعر این سرود ملی مسابقه ای برقرار شد و در ان  مسابقه‌ ۷۲۴ شعر ارسال گردید که ۱۰ بیت از اشعار محمد عاکف از میان ان همه اثر،توسط مجلس بزرگ ملی ترکیه انتخاب شدند.که مضمون این سرود به فارسی اینطور است که :

هراس به دل راه مده، این بیرقی که در شفق در اهتزاز است،هرگز خاموش نخواهد شد
مادامی که آخرین اجاقِ کاشانۀ اولادِ وطن روشن است.
آن ستاره بخت ملت من است که نورافشانی خواهد کرد.
آن متعلق به من است، آن تنها متعلق به مردم من است.
چهره ات را بر نتابان ای هلال تازنین، مائیم فدانیانت
این چه نهیب و غضبیست؟ملت قهرمانم را یاری ده
خونمان که بر خاک وطن ریخته، بدون تو حلال نخواهد بود
حق ملتِ حق پرستِ من است، استقلال

مارش استقلال

البته لازم به ذکر است که درهنگام خواندن سرود ملی ترکیه باید در حال ایستاده و ساکن  بود و سرود را خواند.