در ترکیه برای دریافت صندوق پستی به دفاتر ادارۀ پست باید مراجعه نمود.در کشورترکیه ادارۀ پست، تلگراف و تلفن دولتی است وبرای دریافت صندوق پستی دراین کشور تابعیت اهمیتی ندارد و ایرانیها هم می توانند از این خدمات استفاده نمایند.

صندوق پستی در ترکیه

 

جالب است بدانید که در ترکیه صندوقهای پستی به متقاضیان کرایه داده می شوند و حداقل زمان کرایه  آن یک ماه است و کل مدت زمان کرایه در زمان عقد قرارداد کرایه، عنوان خواهد شد.البته صندوق پستی عموما برای شرکتهائی که نامه های زیادی دریافت میکنند بسیار مناسب می باشد.

این نکته را هم باید بدانید که برای کرایۀ صندوق پستی باید آدرس محل سکونت و محل کار خود را که دقیق و درست است اعلام کنید و اگر ادرس نادرست بدو ساختگی بدهید به شم صندوق داده نخواهد شد.

صندوق پستی در ترکیه

از طرفی میتوانید در هر شهر به توسط یکی از دوستان خود صندوق دریافت کنید ولی باید بدانید که کلید صندوق فقط به صاحب رسمی صندوق داده خواهد شد.