یک مرکز خرید معروف به نام كوش واقع در محله کاله ایچی می باشد که سرگرمیهایی نیز برای تمام شب دارد.در خارج از شهر کوش آداسی در مسیری که به شهر بدروم میروند در ناحیه سوکه آوت لتز قرار دارد که در آنجا هم میتوانید خرید کنید.

فاصله آن از شهر کوش آداسی حدود 40 دقیقه است. در آنجا میتوانید مارکهایی مثل آديداس ، نايك ، بنتون ، ليوايز را پیدا نمائید.