یکی از دیدنی های شهر ازمیر،محله ی قدیمی آسانسور ازمیراست که با نام محله ی یهودیها نیز شناخته شده است.

خانه های این محله همه قدیمی بوده که باز سازی گردیده اند.

آسانسورپیاده روی رویایی شهر ازمیر

 

داریو مرنو سکاقی, بالابری است که در قرن ۱۹ساخته شده است.این بالابر توسط داریو مورنو ساخته گشت ودر بالا به صورت پیاده رویی به طرف مرکز شهرراه دارد.

این پیاده رو با ارتفاع ۵۱ متر,گذرگاهی را بین خیابانهای پایینی و بالایی  شهر ازمیرفراهم خواهد کرد.

آسانسورپیاده روی رویایی شهر ازمیر

همچنین رستوران آسانسور در قسمت بالا چشم انداز زیبایی را از شهر ازمیر برای مهمانانش ایجاد میکند.حتما در سفربه ترکیه به ازمیر رفته و پیاده روی در این مسیر زیبا را تجربه کرده واز ان لذت ببرید.