برج دختر استانبول بر روی صخره ای بزرگ و صاف که درست دروسط تنگه بسفر واقع شده و ساخته شده است و یکی از دیدنی های تور ترکیه می باشد.

این برج ساخته دست بشر,مدتها توسط انسانها به دست فراموشی سپرده شده بود,این دختر زیبامدتهاست به تنها زیستن عادت کرده , زیرا دوستان چندانی ندارد. او در هر ساعتی از روز با نسیم ها و بادهای تند همراه و رفیق می باشد.در این میان نباید مرغان دریایی را فراموش کرد که با صدای مداوم حضور خود را,در کنار برج دختر اعلام می نمایند.