منطقه گومبت دو کیلومتر از شهر بدروم فاصله دارد و بخشی از بدروم به حساب می اید و یکی از مکانهای دیدنی ، تور ترکیه است .

گومیت ترکیه

این منطقه همیشه پر از توریست می باشد و گزینه ای برای افرادی است که از سرگرمی های بدروم خسته شده اند. رستوران های هندیف مکزیکی و چینی و کافه های آن همیشه شلوغ هستند و بزرگترین و زیباترین هتل ها در گومبت می باشد. خانواده ها و فرزندانشان می توانند از ساحل کم عمق و طولانی و انواع و اقسام سرگرمی های آبی گومبت لذت ببرند.