کلیسا صلیب مقدس که در جزیره آکدامار در جزیر وان قرار دارد یکی از مکان های دیدنی ، تور ترکیه می باشد .

کلیسا صلیب مقدس

تنها کلیسای ارمنی قرون وسطی می باشد که نقاشی های دیواری آن هنوز پا بر جا هستند. کلیسای صلیب با داستان های اساطیری که درباره آن می گویند بسیار مقدس بشمار میآید