دریاچه وان در غرب شهر وان در ترکیه قرار دارد و یکی از دیدنی های تور ترکیه می باشد . شکل گرفتن دریاچه نمکی وان ناشی از فعالیت‌های آتشفشانی در سالیان دراز بوده است.

دریاچه وان

آب آن از جویبارهایی که از کوهها سرازیر است، تامین می‌شود. این درباچه ۱۲۰ کیلومتر درازا، ۸۰ کیلومتر پهنا دارد و ژرفای میانگین آن ۱۷۱ متر است ژرفترین بخش آن ۴۵۱ متر می باشد و مساحت وان به ۳۷۵۵ متر مربع می‌رسد. وان سواحل شنی دارد و شبکه راهها به آن می‌رسد. آب آن شفاف و نمک دار و برای شنا مناسب می باشد.