قلعه هوساپ در صخره های ساحل شمالی رود هوساپ بنا شده و ساخت سازه آن به سال ۱۶۴۳ برمیگردد.

قلعه هوساپ

 قلعه هوساپ شامل یک قلعه داخلی که دیوارهایش تا شمال و غرب امتداد یافته و قلعه بیرونی که تنها یک مسجد از آن به جای مانده میشود .این قلعه یکی از مکانهای دیدنی ، تور ترکیه می باشد.