پارک ملی بیوک مندرس دلتای یا پارک ملی دلتای ایدین کوش اداسی که در استان ایدین و در محدوده شهرستانهای کوش اداسی و سوکه واقع شده است.

پارک ملی بیوک مندرس

و از طریقه جاده کوش اداسی – سوکه قابل رفت و امد است یکی دیگر از جاذبه های ، تور ترکیه  و دیدنی های کوش اداسی به حساب می اید .فاصله پارک ملی تا کوش اداسی 28کیلومتر و تا سوکه 34 کیلومتر می باشد