غار کاراجا در شهر کوش آداسی ترکیه یکی از جاذبه های تور ترکیه می باشد و یک غار غیر فعال می باشد و به همین  جهت رودخانه ای در آن وجود ندارد و قطرات آبی که از شکافهای سقف می چکد .

غار کاراجا

باعث بوجود آمدن انواع سنگ قطره ها میشود. همچنین در داخل غار استخرهای تراوتن  و چند حوضچه کوچک وجود دارد. رطوبت هوای داخل غار هرچه بیشتر به داخل رفته شود افزایش می یابد.