ابا صوفیه

ایاصوفیه واقع در استانبول در اصل یک کاخ پادشاهی بوده که در قرن ششم برای امپراتور روم شرقی، جاستینیان اول، بنا شده است.

این شاهکار مهندسی رومی، با گنبد عظیمش (به قطر 31 متر یا 102 فوت) فضایی را در بر میگیرد که تا بیش از 1000 سال بزرگترین فضای بسته دنیا بود. این کلیسا در سال 1204 در جنگ صلیبی چهارم به تاراج رفت و در قرن پانزدهم وقتیکه عثمانی ها شهر را فتح کردند، تبدیل به مسجد شد. ایاصوفیه در سال 1935 تبدیل به موزه شد و حالا یکی از جاذبه های اصلی ترکیه می باشد که هر ساله گردشگران زیادی که با تورها برای دیدن این محل به اینجا می ایند.