ساحل بدروم

شهر بدروم  با سواحل شنی و خیابان های پر از فروشگاه و رستوران های با کلاسش، سالهاست که گردشگاه محبوب توریست ها در ترکیه است.

نام باستانی آن هالی کارناسوس می باشد و یکی از عجایب هفت گانه عهد باستان بوده ولی متأسفانه چند زلزله موجب تخریب بناهای تاریخی آن شده است، ولی جاذبه های تاریخی دیگر آن مثل قلعه بدروم که توسط مبارزین جنگ های صلیبی در قرن پانزدهم بتا شده بود، هنوز در این شهر دیده می شود. این قلعه به روی لنگرگاه داخلی بدروم اشراف دارد که با قایق های میلیون دلاری پر شده است.