سالن تئاتر باستانی

آسپندوس یکی از بهترین سالن‌های تئاتر باستانی حفظ شده از دوران قدیم می باشد تئاترآسپندوس در سال ۱۵۵ میلادی در دوران حکومت امپراطور روم مارکوس اورلیوس بنا نهاده شده است

و می‌تواند بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ تماشاگر را در خود جای دهد. از آن‌جا که این مکان بعدها به عنوان یک کاروانسرا (مسافرخانه کنار جاده‌ای) در زمان سلجوقی مورد استفاده قرار گرفت. تئاتر آسپندوس به طور مداوم ترمیم و حفظ شده و بعنوان یک جاذبه توریستی و تاریخی مورد بازدید قرار میگیرد بنابراین امروزه بدون از دست دادن تقریبا هیچ یک از خصوصیات اصلی آن سالم باقی مانده است.