ازجمله مکانهای دیدنی ترکیه دریاچه اوزون گل میباشد که مناظر بسیار زیبایی دارد و طبیعت بکر به همراه جنگلهای پوشیده از درخت از ویژگی های ای منطقه زیبا میباشد.این دریاچه در استان ترابزون و در ۲۰ کیلومتری بخش چایکارا – ترابزون قرار گرفته است.

دریاچه اوزون گل ترکیه

یکی از زیباییهای منحصر به فرد این منطقه، وجود مساجد متعدد در بین جنگلهاست به طوریکه مناره های مساجد از بین درختان بیرون زده اند و زیبایی و شعف وصف ناپذیری را در وجود انسان ایجاد میکنند.

دریاچه اوزون گل ترکیه

این منطقه بسیار زیبا دارای چشم انداز فوق العاده ای است ومیتوانید بارفتن به آنجا در کنار دریاچه ساعاتی را به استراحت مشغول شوید و سوار قایقهای کرایه ای شده  و روی دریاچه حرکت کنید از این طبیعت زیبا استفده نمایید.البته یادآور شویم که شاید واژه دریاچه برای این محل بزرگ باشد ولی آبگیر بزرگیست که میتوان انرا به نام دریاچه نیز نامید.