تاشکپره (پل سنگی) یکی از جاهای دیدنی ترکیه  در آدانا میباشد.

البته نام های مختلفی در طول تاریخ روی این گذاشته شده مثلا پل Saros ، پل ژوستین و در نهایت تاشکپره نامیده میشود.

 

تاشکپره (پل سنگی) آدانا

گفته میشود این پل زمانیکه امپراتور هیتی در حال رفتن به سوریه بوده است ، در آدانا ساخت.

البته اولین اثبات نوشته شده در مورد ساخت و ساز پل تاشکپره ، کتیبه یونان باستان میباشد.این کتیبه در بخش سنگ آثار موزه باستان شناسی آدانا میتوان دید.براساس ترجمه های انجام شده روی این کتیبه اینچنین آمده است که ” این حقیقت  Auxentius است ، این معجزه در زمان سلطنت تان اتفاق افتاده است. در جریان زمستان رودخانه ها ، به عنوان یک ستون غیرمتحرک گره خورده با فولاد ساخته شده است. تو یک جاده پهن بر روی روخانه گسترده کردی  پیش از این ، بسیاری از مردم بی تجربه  تلاش می کردند اما تلاش آنها حتی برای حرکت دادن قوزک پا در نهر کافی نبود. در اینجا شما پل استیل ابدی ساختید. حتی امواج رودخانه هم از فرماندار معروف برای این کار اطاعت می کند.”

تاشکپره (پل سنگی) آدانا

طبق این کتیبه میتوان دریافت که این پل در دوران امپراتوری روم توسط معمار رومی  Auxentius ساخته شد و این معمار یک پل دیگر در رم در سال 384 ساخت.

 طول این پل در حال حاضر ۳۱۰ متر است و جاده بر روی آن میباشد که با قلوه سنگ هموار شده است.همچنین بر روی پل آثار هنری شیر در سمت شمالی و ستاره هلالی دیده می شود.