ياغلي گورش یا كشتي روغني در تركيه يك جشن ورزشي است كه ورزش ملي كشور تركيه نيز به شمار میرود و جزو ورزشهای قديمي تركها است.

ورزش ياغلي گورش

این مراسم طوریست که در آن كشتي گيرها يا همان «پهلوانان» شلواري از جنس پوست گاوميش به تن میکنند و با بدن چرب شده با هم به مبارزه میپردازند.مراسم ياغلي گورش هر سال در محلي بنام كرك پينار با برنامه های خاص انجام ميشود و كشتي گيرها كشتي را با رقص خاص اين كشتي آغاز خواهند کردوعموما اين مسابقات سه روز متوالي ادامه خواهد داشت تا نفر اول انتخاب گردد و او را «پهلوان ارشد» مي نامند  و كمربند طلايي به او هدیه میدهند.

البته هرساله  حدود هزار نفر در كشتي روغني شركت خواهندکرد كه در سيزده گروه تقسيم بندي شده و شروع به مبارزه خواهند کرد. همچنین در این مبارزه تقسيم بندي گروه هاي كشتي گير تنها بر حسب وزن انجام نمي گیرد و در آن قد و سن نيز تاثير دارد. در پايان سه روز مسابقات پي در پي در شهر اردنه به نفر اول كه  اهدا مي شود.

ورزش ياغلي گورش

 پيشينه تاريخي این ورزش که از سنت‌هاي بازمانده از دوران عثماني ها میباشد به طوریکه عثماني‌ها در زمان سلطان اورهان غازي پيش از اين كه شهر ادرنه را فتح كنند چند روزي آن را محاصره كردند و در دوران محاصره ورزش هاي مختلفي انجام دادند كه يكي از آن ها كشتي روغني بود كه امروزه نيز در تركيه هرساله در شهر ادرنه برگزار خواهد شد.