آتاتورک بنیانگذار ترکیه پس از اینکه به کشور ترکیه آمد خانه ای 3 طبقه در منطقه شیشلی را اجاره نمود و به آنجا رفت و خواهر و مادر خود را نیز به این مکان منتقل کرد.آتاتورک در طبقه وسط این ساختمان اقامت کرد و از اتاقهای آن به عنوان محل کنفرانس و کار و جلسات سری که داشت استفاده می نمود.سپس این منزل در سال 1942 به موزه تبدیل شد.این منزل که به نام خانه آتاتورک معروف است در بلوار Halaskar Gazi  قرار دارد در سال 1943 پس از تعمیرات به موزه آتاتورک تبدیل شد.

موزه آتاتورک استانبول

این موزه شامل 3 طبقه است که طبقه اول به عنوان محل و سالن مراسم خاص و ویژه استفاده می شده که اکنون با نیم تنه ای از مجسمه آتاتورک و عکسهای مختلفی از وی تزئین شده است.طبقه دوم لباسها و درجات نظامی آتاتورک و رادیوی اهدائی دولت آمریکا به وی و لوازم کار او مانند میز و صندلی، لوازم نگارش، ساعت، جعبه سیگار، کلاه خز و سایر لوازم شخصی وی قرار دارد و طبقه سوم هم شامل عکسهای انقلاب ترکیه، کتابهای مختلف درباره آتاتورک و عکسهای او در زمان مرگ است.

موزه آتاتورک استانبول

موزه آتاتورک استانبول