یکی از بهترین جذابیتها و تفریحات در کوشی آداسی،پلاژهای موجود در این شهر است که از مهمترین تفریحات ترکیه نیز به حساب می آید.

پلاژهای کوش آداسی

 

این پلاژها در کوشی آداسی عبارتند از پلاژ خانمها، پلاژ گوورچین آداسی، پلاژ ییلانچی بورنو، پلاژ یاوان سو، پلاژ کوشتور، پلاژ کارا اوا، پلاژ گوزل چاملی، پلاژ سوگی، پلاژ کالاماکی وآبهای گرم که از مهمترین ها در کوش آداسی می باشند.

شما میتوانید در پلاژهای کوش آداسی که از بهترین تفریحات کوش آداسی ترکیه به حساب میرود تفریحات آبی انجام دهید.

 

پلاژهای کوش آداسی

البته تفریحات دیگری نیز در انجا وجود دارد از جمله کرایه کردن جت اسکی، کرایه کردن قایقهای پدالی، اسکی روی آب و غواصی و....

همچنین آب های گرم موجود در کوش آداسی عبارتند از آب گرم یاوان سو (چیبان)، آب گرم ونوس، آب گرم گوزل چاملی، که مهمترین آبهای گرم کوش آداسی و تفریحات در کوش آداسی هستند.