در ترکیه قلعه «ماموره» از دیدنی های  سفر به استانبول میباشد.این قلعه در ۶ کیلومتری شرق «آنامور» و ۲۱۶ کیلومتری غرب «مرسین» قرار دارد و تاریخ ساخت آن به امپراطوری ارمنی‌ها، پادشاه «کیلیکیه» بر میگردد.

قلعه ماموره استانبول

 

البته این قلعه با مساحت ۲۳۵۰۰ مترمربعی یکی از بزرگترین و همینطور سالم‌ترین قلعه‌های تاریخی باقیمانده ترکیه میباشد و از این رو از اهمیت تاریخی بسیاری برخوردار است.

همچنین علت این امر کاربرد دفاعی قلعه در برابر تهاجم دزدان دریایی و سایر مهاجمان از راه دریا بوده که سبب شده مرتبا ترمیم گردد.

قلعه ماموره استانبول

البته اطراف این قلعه بزرگ بوسیله خندق احاطه شده و دارای ۳۹ برج و سنگر دفاعی است که بوسیله دیوارهای عریض به یکدیگر متصل هستند واین امر اهمیت دفاعی این قلعه را نشان می‌دهد.

استاندار این منطقه محمود کارمان، در قرن چهاردم بود که پس از تعمیر آن، نام فعلی که به معنای « پیروزی» است را بر آن نهاده است. البته در امپراطوری عثمانی نیز این قلعه چندبار ترمیم شده و بخشی از آن به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفت.