در آبهای استانبول، جزایر دریای مرمره در قسمت آسیایی و اروپایی استانبول قرارگرفته است.

اگربه استانبول بروید میبینید که در خطوط ساحلی دریای مرمره از هر طرف که به دریا نگاهبیاندازید جزایر زیبای پرنسس به چشم می آیند.

جزایر دریای مرمره

 

همچنین این چهار جزیره با نام های قینالی آدا، بورغاز آداسی، هئیبه لی آدا و بیوک آدا از زیباترین مناظر طبیعی دنیا برخوردارهستند.

جزایر دریای مرمره

از محاسن دیگر این جزایر این است که در این جزیره ها اتومبیل وجود ندارد و تمام اهالی از درشکه برای رفت و آمد استفاده می کنند که این قانون شامل توریست ها هم میباشد.

جزایر دریای مرمره

هزاران توریست سالانه از این جزایر دیدن می نمایند.با توجه به اقلیم آب و هوائی مناسب و هم چنین خانه های چوبی خود که متعلق به قرن 19 می باشد امروزه این مکان به عنوان مرکزی مناسب برای گذراندن تعطیلات در روزهای گرم تابستان تبدیل گردیده است.