در شهر استانبول اگر قدم زنید خواهید دید که مسجد تاریخی فاتح و مجتمع مذهبی پیرامون آن توجه هر بیننده ای را به خود جلب می نماید.

مسجد فاتح  در محله ای به همین نام در دل استانبول قرار دارد و توسط سلطان محمد فاتح، امپراطور عثمانی فاتح قسطنطنیه در فاصله سالهای 1463 تا  1470بنا گردید.

مسجد فاتح استانبول

 

بنا ی این مسجد در بالاترین نقطه بر روی یکی از هفت تپه معروف استانبول قرار دارد و کنار آن مجموعه ای است از ساختمان های خیریه مذهبی , مدرسه ها , آسایشگاه ها , حمام ها , بیمارستان , کاروانسرا  و کتابخانه که همگی برای دیدن ارزشمند هستند.

مسجد فاتح استانبول

همچنین در این مجموعه شانزده مدرسه، دارالشفاء، مهمانسرا، عمارت، کتابخانه و حمام جای دارد.البته بنای مسجد در زلزله 1766 تخریب گردید ولی در سال 1771 با بازسازی به شکل فعلی درآمد.

مسجد فاتح استانبول

مسجد فاتح استانبول بسیار زیبا ساخته شده است.