در استانبول کشتی‌ها و قایق‌های خصوصی فراوانی وجود دارند که از آن‌ها به عنوان اتوبوس‌های دریایی و برای طی کردن مسیر بخش اروپایی و آسیایی استفاده میشود.

مسافران با این کشتی‌ها، می‌توانند این مسیر را در ظرف ٢٠ دقیقه و با پرداخت ١٠٠٠ تومان کرایه، طی کنند.

قایق‌(رفت وآمد در استانبول)


البته مسیر این کشتی‌ها معین است و به محل اسکله بستگی نخواهد داشت.همچنین اسکله‌ها، با علامت اسکله‌ی ایکس مشخص میشوند.

جالب اینجاست که این اتوبوس‌های دریایی، از کشتی‌های معمولی سریع‌ترمی‌ روند.

تعدادی از این مسیرها عبارتند از:1-از کاراکوی به حیدر پاشا و از حیدر پاشا به کادیکوی، کادیکوی به رامی نونو، کادیکوی به سبکی تاش و ...
2-امی‌نونو به اوسکودار (نزدیک تراموا در امی‌نونو)، امی‌نونو به کادیکوی (نزدیک به تراموا در امی‌نونو).

همچنین چهار مسیر اصلی قایق‌های مسافربری خصوصی هم این طور هستند: از سبکی تاش به اوسکودار و برعکس؛ و از کاباتاش به اوسکودار و برعکس.

قایق‌(رفت وآمد در استانبول)

تنوع مسیرهای دریایی زیاد است به طوریکه قایق های مسافربری سریع‌السیری هم وجود دارند که آن‌ها هم چند مسیره هستند.به عنوان مثال از ینی‌کاپی به یالوا که در کمتر از چهار ساعت به مرکز بورسو می‌رسند.

ولی  تنها ایراد این قایق‌ها، هزینه‌ی بالا و سرعت زیاد انها میباشد، طوری که نمی‌شود از مناظر به خوبی لذت ببرید.


امروزه در استانبول در حال ساخت مترویی از زیر آب هستند که ممکن است در آینده بر استفاده از قایق‌ تاثیر گذارد. اگر می‌خواهید از سفر کردن با این قایق‌ها لذت ببرید، بهتر است زودتر از استانبول دیدن کنید.