بزرگترین بیمارستان چشم دنیا دارای روش درمانی ومجهزترین تکنولوژی در آنکارا وجود دارد.
این بیمارستان در جاده تونس آنکارا 18طبقه با هزینه ای بالغ بر 35میلیارد دلار ساخته شد.

بیمارستان دونیاگوءز

 

گروه بیمارستانهای دونیاگوءز (چشم دنیا) دارای بهترین زیرساختهای تکنولوژیک ، کادر پزشکی مجرب ، ویزیون است که کادر درمانی آن به زبانهای مختلف دنیا خدمات خود را ارایه می کنند.

بیمارستان دونیاگوءز

در سه سال اخیر 67 هزار بیمار خارجی در مجموعه بیمارستانهای دونیاگوءز مداوا شدند.
این بیمارستان دارای تکنولوژی های روز دنیا در درمان لیزری است.