کلمه آنتالیا به معنی سرزمین آتالوس است زیرا که در زمان آتالوس دوم این شهر بنا شد.طبق تاریخ ،شهرآنتالیا پس از پایان پادشاهی «برقها»برای مدتی مستقل بود و بعدها هم به دست دزدها افتاد.

تاریخچه آنتالیا

جالب اینکه در سال 77 قبل از میلاد توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس شهر آنتالیا ضمیمه خاک روم شد ودر سال 67 قبل از میلاد به عنوان پایگاه اصلی نیروی دریایی یوپمئیوس قرار گرفت.

در گذر زمان و بر اساس مستندات دیده میشود که بخش کاله ایچی شهر ویران شده است و باروهای اطراف آن به شکل نعل اسب در آمده اند.البته باروها در شهر ازدوره های یونان باستان، روم باستان، بیزانس ها، سلجوقیان و عثمانی ها بوده که دارای 80 برج هستند.

جالب اینکه داخل باروها حدود 3000 خانه وجود دارد که ویژگی های این خانه ها تنها معماری زیبایشان نیست بلکه با دیدن این خانه ها میتوان به نوع زندگانی، سنتها و آداب و رسوم آن دوره‌ها کاملا دست یافت.

تاریخچه آنتالیا

البته بعد از تلاشهای بسیار در سال 1972 سمتهای ایچ لیمانی وکاله‌ایچی شهر از طرف سازمان عالی معبدها و اثرهای قدیمی به عنوان منطقه تاریخی به ثبت رسید حفاظت شد.همچنین در آوریل سال 1984 به خاطر مرمت مجموعه کاله ‌ایچی آنتالیا سیب طلایی اسکارتوریسم از سوی اتحادیه نویسندگان توریسم بین المللی به وزارت فرهنگ انجا تقدیم شد.