شما در سفر به هر شهری یا حتی در کشور و شهر خودتان لازم دارید تا برخی از شماره تلفن های ضروری انجا را بدانید تا در مواقع اضطراری دجار مشکل نشوید.

تلفنهای ضروری استانبول

 

در استانبول نیز برخی تلفنهای ضروری عبارتند از:

آمبولانس : 112- آتش نشانی : 110-پلیس : 155-پلیس ترافیک : 154

پلیس ساحلی : 158-پلیس گردشگری : 5274503-راهنمای استانبول : 11832

راهنمای ترکیه : 11811-راهنمای تلفن :11855-راهنمای شبانه روزی فارسی زبان : 11822

تلفنهای ضروری استانبول

البته شماره تلفن راهنمای فارسی زبان به شما کمک می کند تا درصورت بلد نبودن زبان این کشور آدرس و محل رفت و آمد خود را به زبان ترکی بدانید راهنمایی خواهد کرد.