در بین شهرهایی که سال نوی میلادی را جشن می گیرند، استانبول اولین شهری نیست که به ذهنتان خواهد امد ،اما بر خلاف آنچه فکر می کنید به دنبال صنعت پیشروی توریسم در این شهر، استانبول به یکی از پر جاذبه ترین مراکز گردشگری در ایام سال نو میباشد.

جشن سال نو در استانبول

 

نکته جالب اینجاست که موجبات این امر در کشوری فراهم شده است که دین اکثریت آن اسلام است و طبیعتا کریسمس یکی از رسوم این مردم نیست. البته چگونگی برگزاری این جشنها در استانبول، یک شهر شرقی اما با تفریحات غربی، بسیار جالب است.

کشور ترکیه مردمانی دارد که به خصوص اگر موضوع در راستای جشن و شادی باشد، بسیار راحت خود را با موضوعات روز دنیا وفق خواهند داد.البته  سال نو میلادی نیز از این امر مستثنی نمی باشد.

جشن سال نو در استانبول

همچنین در این روز ترک ها بیرون می آیند و خود را در آتش بازی های شب رها کرده و در جشن هایی که در جای جای شهر برگزار می شوند، شرکت می کنند.حتی در این شب پل بغاز، پلی که رابط شرق و غرب است، نیز رنگ و بوی کریسمسی به خود خواهد گرفت.